Misyon

  • +
  • -

Ulusal Eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda çağdaş, evrensel, laik ve bilimsel eğitime katkıda bulunmak, Kurumumuzun işlevini, güvenirliliğini ve saygınlığını arttırmaktadır.

Bu kalite politikasında amaçlanan hedefler, ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, bilimsel yöntemleri kullanma becerileriyle donanmış, İnsan haklarına saygılı, okuyan, araştıran, yaşam boyu öğrenen, laik ve demokrat, fikri hür, vicdanı hür, Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmaktır.