Tarihçe

  • +
  • -

Manevi Dayanışma ve Hizmet

Değişik toplantılarda öteden beri tüm Malatya’lıların birleştikleri bir özlem vardı: Birbirinden kopuk dağınık gruplar halinden çıkarak, acı veya tatlı günlerinde birbirlerini arayıp sorabilen, karşılıklı sevgi saygı ve manevi dayanışma içerisinde kalınarak ecdat geleneklerine uygun bir Kuruluş'ta birleşmek...

Ve bu birleşmeyi, Malatya ve ülke gençliğine Hizmet etme düşüncesi ile gerçekleştirebilmek.

Bu genel arzu bugün, nüfusu milyonları aşan başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve diğer illerdeki hemşehriler için geç kalınmış bir istek olarak kaçınılmazdı.

Vakıf Kurma Fikri

Bir Vakıf çatısı altında birleşmek fikri ilk defa Mustafa Kaftan tarafından ortaya atıldı.

1984 Mayısı’nda Beşiktaş'ta yine Malatya’lıların bir araya geldikleri bir özel toplantıda, Mustafa Kaftan'ın Vakıf kurma teklifi oradaki arkadaşlar tarafından olumlu karşılanmıştı. Dr. Mesut Parlak’la birlikte bu görevi üstlenen Kaftan, adreslerini tespit edebildikleri bir kısım Malatya’lıları 18 Mayıs 1984 günü Pera Palas Oteli salonlarında toplantıya davet ettiler.

Bu toplantıda, şimdiye kadar Malatya’lıların geçirmiş oldukları tecrübelerin ışığı altında hemşehrilerin dilek ve düşünceleri tespit edildi. Genellikle, Adli ve İdari denetime tabi, kalıcı ve hizmete açık bir Vakıf kurma fikri tartışmasız kabul edildi.

Ev sahipliği görevini Orhan Gebeş’in yaptığı bu toplantı, Vakfımızın ilk gayrı resmi, fakat en önemli topluluğunu oluşturuyor, Vakfın temel ilke ve amaçları arkadaşların dilek ve temennileriyle bu toplantıda belirleniyordu.

Toplantı, kurulacak olan Vakfın hukuki, idari ve mali yönlerini realize etmek üzere Mustafa Kaftan, Vedat Güray, Mesut Parlak, Şahin Zabcı, Nüvit Yetkin, Davut Kölük, Sadettin Hacıevliyagil, Kadir Eriş, Muammer Şahin ve Şaban Taçyıldız’ı görevlendirerek, dağılmıştı.