MALATYA EĞİTİM VAKFI BURSU

  
1.    Burs Kimlere Verilir?
     MEV Bursu, başta Malatya olmak üzere tüm ülke genelinde Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Malatya Eğitim Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanı alarak üniversitelere yerleştirilmiş, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı öğrencilere verilir.  
2.    Burs Verilmeyenler
İlk ve orta öğretim öğrencilerine, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik vb.) öğrencilerine ve yurt dışında eğitim gören öğrencilere, açık öğretim öğrencilerine, öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alan öğrencilere ve başka bir kamu veya özel kurumdan burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumunda alınan öğrenim kredisi alınması mümkündür) burs verilmemektedir.
3.    Burs Başvuru Tarihleri
     2023-2024 Öğretim yılı burs başvuru tarihleri 04-22 Eylül’dür.  Başvuru sistemi hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında açık olmaktadır. Burs sonuçları, en geç Kasım ayı içerisinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
4.    Burs Süresi
Burslarımız kural olarak bir eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. 
Bir öğretim yılı için 8 ay burs ücreti ödenmektedir. Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir. Burslar, Ekim-Mayıs ayları arası (8 ay) ödenmektedir.
Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin burslarının, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak yukarıda yer alan Burs Verilmeyenler açıklamasındaki şartlar dışında, kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam etmesine özen gösterilir.     
Hazırlık sınıfı içeren üniversitelerdeki lisans öğrencilerine, hazırlık sınıfı için azami bir ders yılı için burs ödenir.  
5.    Burs Geri Ödemesi
Malatya Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. 
Ancak öğrenimini tamamlayan her MEV bursiyeri mezun olduktan sonra, imkânı olduğu taktirde ve imkanları dahilinde en az bir Türk gencine MEV aracılığı ile burs vermeyi, MEV’e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, MEV tarafından yürütülen projelerde sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.
6.    Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
      Türkiye genelinde öğrenim gören/görecek olan öğrencilerin tümü; burs başvurularını internet sitemiz üzerinden yapacaklardır. İstenen belgeler ve izlenecek yol, sitemizin Burs Başvuru başlığı altında Tablo’larda ve Yönerge de açıklanmıştır. 
     Tüm burs başvuruları, Vakfımız Merkez’inde MEV Yönetim Kurulu Burs Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.  
Burs başvurusunda bulunan ve yapılan değerlendirme neticesinde burs alamayan öğrencilerin gönderdikleri evrakları öğrenciye geri verilmemektedir. 
7.    Bursiyer Bilgilerini Kimler Görebilir?
Başvuru Formunda alınan izin doğrultusunda, bursiyer bilgileri burs verenlerle paylaşılabilir.
Malatya Eğitim Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Malatya Eğitim Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.
8.    Burs İptali, Cezai Takip
Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarılı olamayan, sınıfını geçemeyen, disiplin cezası alan, öğrencilikle uyumlu olmayan siyasi faaliyette bulunan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.
Vakıf, Burs Başvuru belgesinde doğru bilgiler verdiğini teyit eden bursiyer hakkında farklı bilgilere ulaşılması durumunda, cezai dava hakkını saklı tutar.
     Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız, Malatya Eğitim Vakfı’nın 0212 251 37 38 numaralı telefonunu arayarak burslarla ilgili bilgi alabilirsiniz.
 

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

(0212) 251 37 38 - (0212) 251 04 44