BAĞIŞ YÖNTEMLERİ 

Bağış yapmak isteyen kişi hayatta iken, sahibi olduğu herhangi bir taşınır veya taşınmaz malı yahut bir hakkı, vakfa şartsız veya şartlı (bağışın sadece kendisi tarafından belirlenen bir amaç doğrultusunda ile kullanılması koşulu ile) bağışlayabilir.

Bağışçı, taşınır veya taşınmazın mal yahut haktan yaralanma (intifa) hakkı kendinde saklı tutarak, mal veya hakkın sadece kuru mülkiyetini Vakfa bağışlayabilir.

Bu takdirde, kuru mülkiyet Vakfa geçer; bu mal veya hakkı kullanma ve gelirlerinden yararlanma hakkı ölünceye kadar bağış yapan kişide kalır.

Taşınmaz mal bağışlarında oturma (sükna) hakkını saklı tutarak, malın sadece kuru mülkiyetinin Vakfa bağışlanması da mümkündür.

Bu durumda, taşınmaz malda oturma hakkı ölünceye kadar bağış yapan kişide kalır.

Herhangi bir taşınır veya taşınmaz mal veya bir hakkı, vasiyetname yolu ile de bağışlanabilir.

Bağış yapmak isteyen kişi, sağlığında düzenleyeceği vasiyetname ile herhangi bir veya birkaçını Vakfa bırakabileceği gibi, Vakfı mirasçı atamak sureti ile tüm malvarlığını da vakfa bırakabilir.

Vasiyetname, vasiyette bulunanın kişinin ölümü üzerinde hüküm doğuracağından, vasiyette bulunan hayatta olduğu sürece vasiyete konu olan mal veya malvarlığı üzerindeki mülkiyetten kaynaklanan tüm haklarını dilediği gibi kullanabilir. 

Vakfımız bağış konusunda her türlü hukuki desteği temin etmektedir. 

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

(0212) 251 37 38 - (0212) 251 04 44