VERGİDEN MUAFİYET 

Malatya Eğitim Vakfı, Bakanlar Kurulu Kararı ile VERGİ MUAFİYETİ TANINAN vakıflardandır.

Bu nedenle,

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendi uyarınca, vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. 

  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 maddesinin 1. fıkrasının c bendi gereğince, vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı, vergiden indirilmektedir.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

(0212) 251 37 38 - (0212) 251 04 44