TARİHÇE

Değişik toplantılarda öteden beri tüm Malatyalıların birleştikleri bir özlem vardı; karşılıklı sevgi saygı ve manevi dayanışma içerisinde, ecdat geleneklerine uygun bir kuruluş çatısı altında birleşerek,Malatya ve ülke gençliğine hizmet etmek.

Bu genel arzu doğrultusunda bir Vakıf çatısı altında birleşmek fikri ilk defa Mustafa Kaftan tarafından ortaya atıldı.1984 yılı Mayıs ayında Beşiktaş'ta yine Malatyalıların bir araya geldikleri bir özel toplantıda,Mustafa Kaftan'ın Vakıf kurma teklifi oradaki arkadaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Prof. Dr. Mesut Parlak’la birlikte bu görevi üstlenen Kaftan, adreslerini tespit edebildikleri bir kısım Malatyalıları 18 Mayıs 1984 günü Pera Palas Oteli’nde toplantıya davet ettiler. Bu toplantıda, şimdiye kadar Malatyalıların geçirmiş oldukları tecrübelerin ışığı altında hemşerilerin dilek ve düşünceleri tespit edildi.

Adli ve idari denetime tabi, kalıcı ve ülkeye hizmet amacı ile bir Vakıf kurma fikri tartışmasız kabul edildi.

Ev sahipliği görevini Orhan Gebeş’in yaptığı bu toplantı, Vakfımızın ilk gayrı resmi, fakat en önemli toplantısıdır.  Vakfın temel ilke ve amaçları katılanların dilek ve temennileriyle bu toplantıda belirlendi.

Toplantıda, kurulacak olan Vakfın hukuki, idari ve mali yapılanmasını gerçekleştirmek üzere Mustafa Kaftan, Vedat Güray, Necmettin Emin Bitlis, Mesut Parlak, Şahin Zabcı, Nüvit Yetkin, Davut Kölük, Sadettin Hacıevliyagil, Kadir Eriş, Muammer Şahin ve Şaban Taçyıldız görevlendirildi.

Vakfımız, Ulusal Eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda, çağdaş, evrensel, laik ve bilimsel eğitime katkıda bulunmak, gençlerimizi maddi ve manevi bakımdan desteklemek misyonu ile hareket etmektedir.

 Vakfımız, kuruluşundan bugüne değin yaklaşık 30.000 öğrenciye burs vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından, Vakfımızın tavsiye ve destekleriyle,Malatya İlinde 35 yıl içerisinde 4 Anaokulu, 27 İlkokul, 11 Lise, 14 Sağlık Kurumu,11 Hayır Kurumu ve Öğrenci Yurdu yaptırılarak hizmete sunulmuştur.

Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyelerinin finansal katkıları ile 2006 yılında  Malatya İnönü Üniversitesine bağlı Arapgir Meslek Yüksek Okulu’nun eğitime başlaması temin edilmiştir.

Vakfımız tarafından MİAD Sevgi Evleri projesine de katkıda bulunmuştur.Malatya Eğitim Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunması, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerinden dolayı 5 Nisan 2007 tarihinde TBMM Başkanlık Divanınca, “TBMM Üstün Hizmet Ödülü’’ ile onurlandırılmıştır.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

(0212) 251 37 38 - (0212) 251 04 44