MALATYA EĞİTİM VAKFI

Adres                    :   Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. Haliç Apt No:23 D.2 Şişhane – Beyoğlu / İSTANBUL

Tel.                        :   0212 251 37 38 – 0212 251 10 76

Fax.                       :   0212 251 87 41

 

ŞUBELER

Ankara Şb.            :  Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Özveren Sok. No:5/15 Demirtepe/ANKARA

Tel.                         :  0312 231 29 44

Malatya Şb.           :  Kavaklıbağ Mah. Emirler Sok. Hacıazmibey Apt. D:5 Dörtyol / MALATYA  

Tel.                         :  0422 326 57 48

Banka Hesap No   :  T. Vakıflar Bankası İstanbul Göktürk Şubesi 00158 0072 8798 9358 Vadesiz

 

MALATYA EĞİTİM VAKFI

Yayın No: 2

Tüzük Değişikliği

“Vakıf Esas Senedinde: Beyoğlu 1. Asliye hukuk mahkemesince verilen

07.10.1999 gün E:1999/393 K:1999/577 sayı ile l. Tüzük değişikliği,

18.05.2004 gün, E:2003/459, K:2004/251 sayı ile II. Tüzük değişikliği yapılmıştır.

 

İLK BASIM

Temmuz – 1985 İSTANBUL

İKİNCİ BASIM

Temmuz – 2004 İSTANBUL

VAKFIN KURULUŞU

Manevi Dayanışma ve Hizmet

       Değişik toplantılarda öteden beri tüm Malatya’lıların birleştikleri bir özlem vardı:

Birbirinden kopuk dağınık gruplar halinden çıkarak, acı veya tatlı günlerinde birbirlerini arayıp sorabilen, karşılıklı sevgi saygı ve manevi dayanışma içerisinde kalınarak ecdat geleneklerine uygun bir Kuruluş’ta birleşmek…

            Ve bu birleşmeyi, Malatya ve ülke gençliğine Hizmet etme düşüncesi ile gerçekleştirebilmek.

            Bu genel arzu bugün, nüfusu milyonları aşan başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve diğer illerdeki hemşehriler için geç kalınmış bir istek olarak kaçınılmazdı.

            Vakıf Kurma Fikri

            Bir vakıf çatısı altında birleşmek fikri ilk defa Mustafa Kaftan tarafından ortaya atıldı. 1984 Mayıs’ında Beşiktaş’ta yine Malatya’lıların bir araya geldikleri bir özel toplantıda, Mustafa Kaftan’ın Vakıf kurma teklifi oradaki arkadaşlar tarafından olumlu karşılanmıştı. Dr. Mesut Parlak’la birlikte bu görevi üstlenen Kaftan, adreslerini tespit edebildikleri bir kısım Malatya’lıları 18 Mayıs 1984 günü Pera Palas Oteli salonlarında toplantıya davet ettiler.

            Bu toplantıda, şimdiye kadar Malatya’lıların geçirmiş oldukları tecrübelerin ışığı altında hemşehrilerin dilek ve düşünceleri tespit edildi. Genellikle, Adli ve İdari denetime tabi, kalıcı ve hizmete açık bir Vakıf kurma fikri tartışmasız kabul edildi.

            Ev sahipliği görevini Orhan Gebeş’in yaptığı bu toplantı, Vakfımızın ilk gayri resmi, fakat en önemli topluluğunu oluşturuyor, Vakfın temel ilke ve amaçları arkadaşların dilek ve temennileriyle bu toplantıda belirleniyordu.

            Toplantı, kurulacak olan Vakfın hukuki, idari ve mali yönlerini realize etmek üzere Mustafa Kaftan, Vedat Güray, Mesut Parlak, Şahin Zabcı, Nüvit Yetkin, Davut Kölük, Sadettin Hacıevliyagil, Kadir Eriş, Muammer Şahin ve Şaban Taçyıldız’ı görevlendirerek, dağılmıştı.    

Vakıf Senedi Tanzim Çalışmaları

            Müteşebbis Kurul olarak görev üstlenen arkadaşlar, Orhan Gebeş’in halen geçici merkez olarak seçilen Taksim’deki ofisinde seri halinde toplantılar düzenlediler.

            İstanbul Teknik Üniversite Vakfı, Türkiye Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı gibi faaliyet halindeki Vakıf’ların çalışmaları ve Vakıf Senetleri örnek alınarak titiz bir incelemeye tabi tutuldular.

            Bir gün, gelecek kuşakların şükran duyguları ile anacaklarını temenni ettiğimiz bu insanlar, hemşehriler arasında manevi dayanışma düşüncesini Malatya gençliğine hizmet fikri ile donatarak belli bir sonuca ulaşmak istiyorlardı.

            İlk teklif ve tasarı Malatya Eğitim ve Spor Vakfı şeklinde idi.

            Fakat uzun ve seviyeli tartışmalardan sonra, sporun esasen eğitim kavramı içerisinde düşünülmesi gereken bir uğraş olması nedeniyle, spor kelimesi çıkarılarak Davut Kölük’ün teklifi ile MALATYA EĞİTİM VAKFI ismi üstünde ittifak edildi.

            Uzun süre yorucu çalışmalardan sonra Vakıf Senedi tanzim edilerek 32 Kurucu üye ile 11 Nisan 1985 günü Beyoğlu 18. Noterliğinin 31195 Yevmiye numaralı belgesi ile Vakıf Ana Senedi imza edildi.

            İş bununla bitmiyor, Vakfın Mali gücünün belirlenmesi ve bunun temini geliyordu.

            Kurucu üyeler, toplantıların bir kısmına Bakırköy Belediye Başkanı Naci Ekşi ve Bitlis Holding salonlarında devam ederek, Vergi Muafiyeti sınırı olan 30.000.000 TL.’nın çok üstünde 52.284.933 TL. gibi övünç duyulacak bir yardım sağladılar.

            Bu para şu anda, Vakıflar Bankası İstanbul Göktürk Şubesi 00158018018287047 numaralı hesabında VADELİ olarak tutulmaktadır.

            Ayrıca 1.000.000 TL.da aynı bankanın aynı şubesinin 0015800728789358 numaralı hesabına vadesiz olarak yatırılmıştır. Bu hesap No.sı devam edecek yardımlar için arkadaşların bilgilerine ayrıca sunulacaktır.

            Kuruluşun Adli ve İdari Çalışmaları

            32 üyeden oluşan KURUCULAR KURULU, Vakfın hukuki statüsüne realize etmek üzere 11/4/1985 tarihinde Mustafa Kaftan ve Vedat Güray’a yetki ve vekaletname vererek toplantılara bir süre ara verdi.

            O tarihten itibaren yoğun ve yorucu olduğu kadar, zaman kaybına da neden olan Adli ve İdari muamele, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Valiliği ve Sıkıyönetim Komutanlığının gizli oluruyla Vakfımız, belge suretlerini bilgilerinize bir hatıra olarak ekte sunduğumuz yazılardan da anlaşılacağı üzere, İstanbul Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/7/1985 ve 1985/310 Esas, 1985/513 Sayılı kararı ile hukuken kuruluş TESCİL edildi.           

Yeni Yönetim Teşkili ve Muafiyet Kararı

            Bundan sonra yapılacak iş, Kurucular Kurulunun bir araya gelerek, Vakıf Ana Senedi amaçları doğrultusunda yeni yönetimi seçmekten ve Bakanlar Kurulu Vergi Muafiyeti kararını almaktan ibaret olacaktır.

            Öz Kaynağı 30.000.000 TL. aşan Vakıflara tanınmış olan bu hak, Vakfa bağış yapacak hayırseverlerin giderlerine işleyebilmelerini sağlaması yönünden önemli olduğu için Vakfın kuruluşu sırasında bu rakama ulaşılması önem kazanmıştır.

            Henüz kuruluş halindeki bir vakfın 30.000.000’luk limiti aşarak 52.000.000 TL.ye ulaşması şimdiye kadar hiçbir ilin ve hiçbir kuruluşun gerçekleştiremediği bir olaydır.

            Bu, Malatya’lıların Malatya’ya ve Malatya’lılara hizmet duygusunun, karşılıklı sevgi ve dayanışma özleminin belli ve elle tutulur bir örneğidir.

            Bulundukları her yerde, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel her alanda Malatya başa güreşmiştir.

            Memleket hizmetinde, halka hizmette, gençliğe hizmette Malatya’nın adı, Malatya’lıların mührü vardır.

            Vakfımız bunun ilki değildir. Sonuncusu da olmayacaktır.

            Allah, memleketimize, Malatya’ya Malatya’lılara hizmet verenlerin yardımcısı olsun.

           

MALATYA EĞİTİM VAKFI

VAKFIN RESMİ SENEDİ

19 Mayıs 2001 günü yapılan Olağan Kongredeki son şekli

VAKFIN ADI VE İKAMETGAHI :

Madde 1- Bu Vakıf Senedi ile MALATYA EĞİTİM VAKFI adı altında bir Vakıf kurulmuştur.

Madde 2 - Vakfın Merkezi İstanbul’dadır.

İkametgah Adresi : Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. Haliç Apt. No:23 D.2 Şişhane - Beyoğlu / İSTANBUL’dur.

Vakıf, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile başka illerde Şubeler açabilir.

7. Asil, 7. Yedek üye ile kurulacak olan Şube Yönetim Kurulu'nun görev süresi kendisini oluşturan Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.

Şubeler her türlü gelir-gider hesaplarıyla, tüm harcamalarından Genel Merkeze karşı sorumlu olup, Genel Merkezin direktifleri dışına çıkamaz.

VAKFIN AMAÇLARI :

Madde 3 - Vakfın amaçları :

a) Başta Malatya ve yöresinde mevcut orta dereceli okullardan birinden mezun olup da üniversite veya Yüksek Okullarda okuma olanağından yoksun bulunan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulunmak.

b) Vakfa yapılacak özel bağış ile İktisadi İşletmesinden elde edilecek gelirler ve vasiyetle elde edilecek gelirlerden Okul, Yüksek Okul, Üniversite, Hastane, Sağlık tesisleri, Yurt, Lojman ve Spor Tesisleri kurmak suretiyle Türk Eğitim ve Sporuna, öğrencilerimizin sağlık ve korunmalarına yararlı katkılarda bulunmak.

c) İstanbul'la diğer illerimizdeki Malatyalı'lar arasında karşılıklı yardım ve sosyal dayanışma sağlamak amacıyla toplantı, gerektiğinde konferans ve seminerler düzenleyerek Atatürk ilkelerine bağlı manevi ve milli değerlerine saygılı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ :

Madde 4 - Vakıf yukarda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere :

a) İstanbul ve Malatya başta olmak üzere tüm Üniversite ve Yüksek Okullarda öğrenim gören muhtaç öğrencilere, Vakfın imkanları nispetinde burslar verir, yurt binaları Üniversite, Yüksek okul, Hastane, Sağlık Kurumları tesis eder, Kitap, Laboratuar, Okul, Öğretim, Sağlık araç ve gereçleri ve malzemeleri sağlar.

b) Eğitim ve sporu bir bütün olarak değerlendiren Vakıf, her türlü eğitim hizmetlerinin yanısıra spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türk sporunun ve Atatürk milliyetçiliği ile dolu sporcu gençlerin yetişmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunur.

c) Vakfın 3. Maddede yazılı amaçlarının gerçekleşmesi için sağlığında veya ölüme bağlı bir tasarrufla vakfa bağış ve yardımda bulunanların yapılmasını istedikleri yurt, okul veya bir bölüm ve tesislere bağış yapanın ismi verilmek suretiyle özendirici ve teşvik edici her türlü önlemleri alır. Gerekli gördüğü takdirde Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunanları Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Vakfı Resmi Senedinde yazılı esaslar dairesinde Şeref Üyeliğine seçer.

VAKFIN MAL VARLIĞI :

Madde 9 - Vakfın ilk Kuruluş Mal varlığı Vakfa tahsis edilen 36.000.000 (Otuzaltımilyon) TL. dır. Bunun 30.000.000 TL. Vakfın öz varlığı olarak ayrılır. Diğer 6.000.000 TL. (Altı Milyon) teşkilatlanma ve ilk faaliyetler için ayrılmış olup, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün 37.M.de sınırlanan yönetim ve idare masrafları ile Vakıf Gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışındaki gelirlerin tümü Vakıf amaçlarına tahsis ve sarfedilir. Vakıf, ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları para, menkul ve gayrı menkulleri, herhangi bir hukuki yolla iktisap edebilir. Mal varlığını ve gelirlerini artırabilir. Artan mal varlığından bir kısmını veya tamamını öz varlığa ilavesine Mütevelli Heyet karar verebilir.

(Madde : 5.a Vakfın Mal varlığı 5. maddede belirtilen Vakıf öz kaynağına ilaveten, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilecek olan (10 Cumhuriyet Altınından) az olmamak üzere elde edilecek Mütevelli Heyet giriş aidatından

b) Yine her yıl Tönetim Kurulunca tespit edilecek olan (1 Cumhuriyet Altınından) elde edilecek aidat gelirlerinden

c) Vakfa yapılacak her türlü nakit, esham, tahvil ve gayrimenkul bağış ve iktisabından ve bunların nemalarından,

d) Kurucular Kurulu kararı ile Vakfın mülkiyetine geçmiş ve geçecek olan her türlü Gayrimenkul, Menkul değerlerin alım ve satımından elde edilecek gelirlerden.

e) Her türlü düğün, nişan ve cenazelere Vakıf tarafından gönderilen pano gelirlerinden,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların hayatlarında veya vasiyet yolu ile yapacakları her türlü bağış ve teberrulardan oluşur.

g) Vakfın İktisadi İşletmesi’nin gelirlerinden her türlü yasal giderler ödendikten sonra kalanın Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarı Vakıf Öz varlığına ilavesinden

VAKFIN ORGANLARI :

Madde 6 - Vakfın Organları, Kurucular Kurulu, Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden ibarettir.

Madde 7 - KURUCULAR :

Kurucular Kurulu iş bu Vakıf Senedinde imzası bulunan gerçek kişilerdir.

Kurucular Kurulu Vakıf Genel Kurulu toplantısına paralel olarak toplanır, kendi arasından bir Başkan, iki Başkan vekili seçer.

Başkanın yokluğunda, Başkan Vekillerinden biri Başkanlık görevini ifa eder.

En az senede iki defa toplanarak, gündemindeki konuları müzakere eder. Vakfın genel faaliyetlerini gözden geçirerek, Yönetim Kuruluna, Vakfın amaçlarına ve yasalara uygun tavsiyelerde bulunur.

Yönetim kurulu bu tavsiyeleri aynen uygulamakla yükümlü olup, bu tavsiyeleri yerine getirmemekte ısrarlı olursa, Kurucular Kurulu, en kısa sürede Genel Kurulu seçimli toplantıya çağırarak, Genel Kurul kararına kadar Vakfın zarar görmesini önleyecek tedbirleri alır.

Kurucular kurulu gerekli gördüğü takdirde, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giyenlere, iki yazılı uyarıya rağmen aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen Mütevelli heyet üyelerinin Vakıfla ilişkisini keser.

 

MALATYA EĞİTİM VAKFI’NIN 26 MAYIS 2007’DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL’DA ALINAN KARARLA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTIR.

Tüzük değişikliği metni aşağıdaki gibidir.

 

“7.maddenin devamında 7a maddede belirtildiği gibi:

7a Kurucular, Yönetim Kurulu veya en az 2 Mütevelli Üyenin teklif ettiği özel veya tüzel kişinin Mütevelli Üyeliğine karar verir. Vakfa Mütevelli Üye olmak ancak bu usulle mümkündür.

 

MÜTEVELLİ HEYET GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 8 - Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :

a) Vakfın yıllık faaliyetler ve hesaplarını incelemek,

b) Bunları karara bağlamak ve gelecek yılın bütçesini ve faaliyet programını onaylamak,

c) Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek,

d) Yönetim Kurulunu seçmek,

e) Denetçileri seçmek, bunların raporlarını değerlendirmek,

f) Yönetim Kurulu ve Denetçileri ibrağ etmek,

g) Gerekli görülen yerlerde Şubeler açmak, Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü konularda kararlar almak.

MÜTEVELLI HEYET TOPLANTILARI :

Madde 9 - Mütevelli Heyet Genel Kurul olarak iki yılda bir olmak üzere Yönetim Kurulunun önceden belirleyeceği gün, yer ve saatte olağan olarak toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Kurucular Kurulu kararı ile gerekli görüldüğü takdirde olağanüstü de toplanabilir.

Olağanüstü toplantı çağrısı, en fazla 1. ay içerisinde Mütevelli Heyet Üyelerine yazılı olarak bildirildiği gibi keyfiyet ayni şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğüne de bildirilir.

İlk toplantıda ekseriyet sağlanamazsa bir hafta sonra ikinci toplantının yeri ve zamanı ayni şekilde mütevelli heyet üyelerine ve ilgili Mercilere bildirilir.

Madde 10 -Mütevelli Heyet toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Seçilecek bir Başkan ve iki kâtipten kurulu Başkanlık divanınca yürütülür.

Toplantı sonuçları tutanakla tespit edilir. Genel Kurul mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Ancak, Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılması üye tam sayısının 2/3 oylarıyla mümkündür. Tüzel ve gerçek Kurucu Üyelerin bir oy hakkı vardır.

HALEF TAYİNİ :

Madde 11 – Kurucu heyet üyesi olan şahısların vefatları veya iş göremez hale gelmeleri, veya sürekli hastalıkları nedeniyle Vakıf mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri durumunda yerlerine Kurucu Heyet Üyeliği haklarını iktisap edecek iki aday ismini noter vasıtası ile Vakıf Genel Sekreterliğine bildirirler.

Bildirilmediği takdirde Kurucular Kurulu aileden Vakıf üyeliğine uygun gördüğü birini seçerek durumu kendisine ve Yönetim Kuruluna bildirir. Kurucular Kurulu iki adaydan uygun gördüğü birini kurucu heyet üyeliğine seçer.

DENETÇİLER :

Madde 12 - Mütevelli Heyet kendi arasından veya dışardan üç kişiyi denetçi olarak seçer. Ayni kişilerin yeniden seçilmesi kabildir. Denetçiler, yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceler. Görüşlerini bir raporla Mütevelli Heyet divan Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.

YÖNETİM KURULU :

Madde 13 -·Yönetim Kurulu, Genel Kongre tarafından seçilen ( 13 ) asıl, ( 7 ) yedek üyeden ibarettir. Görev süresi iki yıldır. Eski Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, kendi arasından bir Başkan, iki Başkan Vekili ve bir de Muhasip Üye seçer. Kurul, Vakıf Resmi Senedi, Kurucular Kurulunun tavsiyeleri ve mevzuat hükümlerine göre Vakfı temsil görevi ile sorumludur. Yönetim Kurulu, Her takvim yılı için bir bütçe hazırlar. Bütçede, gelirlerin Vakfın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesini sağlar. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı toplantılarda Başkan Vekili Başkanlık yapar.

Toplantı Nisabı 7 olup, Karar nisabı mevcudun yarısından bir fazladır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

GENEL SEKRETER :

Madde 14 - Yönetim Kurulu ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreterini tayin eder. Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf idare teşkilatının ve profesyonel kadrosunun amiridir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi Genel Sekreterin görevleri arasındadır.

Gene1 Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurutu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur.

DEĞİŞİK HÜKÜMLER :

Madde 15 - Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale gelmesi durumunda keyfiyet Mütevelli Heyet tarafından verilecek bir kararla belirlenip denetleme makamının onayına sunulur. Bu halde Vakfın o tarihteki mevcut varlığı Hazineye devir ve intikal ettirilir.

Vakıf 903 sayılı kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.

GEÇİCİ MADDE

1: İlk Mütevelli Heyet toplantısı yapılıp Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar, Vakıf Resmi senedinde öngörülen temas ve işlemleri Kurucu müteşebbis heyet veya görevlendireceği üye veya üyeler yapmaya yetkilidir.

2 - Vakfın kuruluş muameleri, gerekli başvurular, mahkeme tescili gibi bilcümle işlemleri münferiden veya müştereken yapmaya, takip ve sonuçlandırmaya, İstanbul Barosu Avukatlarından Av. MUSTAFA NURİ KAFTAN ve Av. VEDAT GÜRAY yetkilidirler.

Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine

Beyoğlu İSTANBUL

Tescil talebinde bulunan :MALATYA EĞİTİM VAKFI

( Taksim, Abdulhak Hamit Caddesi, Emek Han, No: 7/3

İSTANBUL )

Yetkili vekilleri :Av. Mustafa KAFTAN -Av. Vedat GÜRAY

(Bankalar Han 4/45 Karaköy/İSTANBUL)

Konu :Malatya Eğitim Vakfı adıyla kurulmuş bulunan Vakıf

Senedinin TESCİL'i talebinden ibarettir.

1 - Beyoğlu 18. Noterliğinin 11 Nisan 1985 gün ve 31195 Yevmiye numaralı olup ilişikte sunduğumuz 17 sahifeden ibaret düzenleme şeklindeki Vakıf Senediyle MALATYA EĞİTİM VAKFI adı altında bir vakıf kurulmuştur.

2 13/7/1967 T.903. Sayılı kanunla değiştirilen Medeni Kanunun 74. maddesi gereğince Vakfın Mahkemeniz nezdinde tutulan Sicile ve bu hususun Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi siciline kaydolunması için keyfiyetin adı geçen Genel Müdürlüğe bildirilmesine karar verilmesini, ekli 11/4/1985 T. 31194 Sayılı özel vekâletname ve yetki belgesine dayanarak, saygılarımızla arz ve talep ederiz. 12/Nisan/1985

Tescil İsteyenler

Av. Mustafa Kaftan, Av. Vedat Güray

T.C.

BEYOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 1985/310

Karar No : 1985/513

Hakim : Hasan Özkan 14569

Yazman : Hamiyet Toker

Davacı : Malatya Eğitim Vakfı

Vekili : Av. Vedat Güray

İstiklal Cad. Meşelik Sokak Sekban Han No:14 Kat: 3/12 Beyoğlu, İst,

Davalı : Vakıflar İdaresi

Dava : Vakıf tescili

Dava tarihi : 15.4.7985

Karar tarihi : 18.7.1985

Davacı Vakıf kurucu üyelerinden Av. Mustafa Kaftan ve Av. Vedat Güray tarafından verilen dava dilekçesinde:

DAVACI VEKİLLERİ: Beyoğlu 18. Noterliğinin 11.4.1985 tarih ve 31195 yevmiye sayı ile düzenlenen Malatya Eğitim Vakfı vakıf senedinin medeni yasanın 903 sayılı yasayla değişik 74’ncü maddesine göre vakıf siciline tesciline ve tescil keyfiyetinin merkez siciline kaydedilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğine karar verilmesini istemiştir.

Deliller ve Gerekçe:

1 - Davacı vekilleri Beyoğlu 18. Noterliğinin 11.4.1985 gün ve 31195 yevmiye numaralı Malatya Eğitim Vakfı resmi senedini ibraz etmiş mezkür senet tetkik edilmiştir.

2 - Senet medeni yasanın 903 sayılı yasayla değişik 74’üncü maddesi uyarınca vakfın tescili için lüzumlu yasal şartlara haiz bulunduğu görülmüştür. İşbu resmi senet vakıf resmi senedi olarak mahkeme ilamının bir cüz,ünü teşkil edip tescilde ilamla birlikte muamele görmek üzere hükme eklenmiştir.

3 - Vakıflar Genel Müdürlüğünden vakıf senedi ile ilgili olarak mütalaa istenmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 23.5.1985 tarih ve mül.yenvak.903 müt.12/85 2178 sayılı cevabı yazıları ile davacı vakfın kuruluşunda sakınca görülmediği bildirilmiştir.

4 - Sıkıyönetimce vakfın kuruluşunda bir sakınca görülmediği, 9.7.1985 gün ve 7130-1810 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

5 - Vakfın mamelikini teşkil eden 36 milyon liranın fazlası ile 51.284.933 lira olarak vakıf adına Türkiye Vakıflar Bankası Şişli Şubesi’ne tamamının bloke edildiği 4.6.1985 günlü 72331 sayılı ve 29.5.1985 gün 72306 sayılı makbuzlardan anlaşılmıştır.

6 - Davacılar yönünden dava sabit olmuş, Medeni Yasanın 74'ncü maddelerindeki koşullar oluşmuştur.

7 - O Halde dava kabul edilmeli, vakıf senedinin tesciline karar verilmelidir.

KARAR

Dava sabit olmakla, kabulü ile Malatya Eğitim Vakfı resmi senedinin mahiyet ve muhtevası, tanzim biçimi, maksat ve gayesi bakımından medeni yasanın 74’ncü maddesi hükmüne uygun olarak tanzil edildiğinden meskür madde uyarınca vakıf siciline TESCİLİNE. Tescil hususunun merkez siciline kaydedilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğine 500 lira kadar harcı peşin alındığından mahsubuna, ayrıca alınmamasına, işin niteliği evrak üzerinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup anlatıldı.18.7.l985

Hakim 14569

T.C.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

1’NCİ ORDU ve İSTANBUL SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI

SELİMİYE

İSTH : 7130 1810 85/SYNT. (Topl) 9 Temmuz 1985

KONU : Vakıf Kurulması

İSTANBUL VALİLİĞİNE

CAĞALOĞLU

İLGİ : İSTANBUL Valiliğinin 5 HAZİRAN 1985 gün ve SYNT. KOOR. BÜ.:

485/85 sayılı yazısı.

1 - MALATYA EĞİTİM VAKFI kurulması hakkında ilgi izin talebi incelenmiştir.

2 - Anılan vakfın kurulmasında, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununıın 3/g maddesi uyarınca SAKINCA GÖRÜLMEMİŞTİR.

Gereğini arz ederim.

Erşen KAYRA

1’NCİ ORDU VE SYNT. KOMUTANI NAMINA Tümgeneral

SYNT. Kurmay Başkanı

İSTANBUL İLİ

KOZMİK BÜRO

Sayı: 6703

Tarih: 11 Temmuz 1985

EKLER:

EK-A: Kuruluş Dosyası

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

KS : SYNT. KOOR. BÜ.: 485/85 11/7/1985

KONU : Yeni kurulmak istenen vakıf.

MALATYA EĞİTİM VAKFI

Kurucularına

İLGİ : 1’nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının 9.7.1985 gün ve İSTH

7130-1810-85/SYNT. (Topl.) sayılı emri.

1 nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının ilgi emriyle; MALATYA EĞİTİM VAKFI adı altında vakıf kurulmasında, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3/g maddesi uyarınca SAKINCA GÖRÜLMEDİĞİ bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

M. İhsan YALÇIN

Vali Yardımcısı

VALİ ADINA

Vilayet Makamına

İSTANBUL

Beyoğlu 18. Noterliğinin 11/Nisan/1985 gün ve 31195 Y.No.lu Vakıf Senediyle MALATYA EĞİTİM VAKF1 ismi altında bir vakıf kurulmuştur.

İlişikte takdim ettiğimiz Vakıf Senedi örneği ve ona bağlı yetki belgesine dayanarak Adli Mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Gerek idari yönden gerekse Sıkıyönetim Mevzuatı bakımından yapılması icabeden işlem ve müsaadenin ifasını saygılarımızla arzederiz.

EK:

1- Vakıf Kurucular Kurulu Yetki Belgesi

2- Vakıf Senedi tastikli örneği

3- Kurucular K. tastikli nüfus cüzdan örnekleri

MALATYA EĞİTİM VAKFI Yetkili

vekilleri

Av. Mustafa KAFTAN - Av. Vedat GÜRAY

T.C.

BAŞBAKANLIK

Vakıflar Genel Müdürlüğü

SAYI : Mül. YENVAK.903.Müt. 12/85.2178 ANKARA

KONU : Malatya Eğitim Vakfının kurulması 23.5.1985

VALİLİK MAKAMINA

İSTANBUL

İLGİ : 30.4.1985 gün, SYNT.KOOR.BÜ. 485/85 sayılı yazının.

Türk Medeni Kanununa göre kurulan (Malatya Eğitim) Vakfının kurulmasında sakınca görülmediğini bilgilerinize arz ederim.

GENEL MÜDÜR ADINA Hüseyin SALEPCİ

Genel Müdür Yrd. V.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Vakıflar Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.VGM.0.12.00.02.171.34/317.1-14545/23125

KONU : Senet Değişikliği

MALATYA EĞİTİM VAKFINA

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad.

No:135/2

Şişhane – Beyoğlu / İSTANBUL

Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Malatya Eğitim Vakfının Vakıf Senedinin 2, 5, 7, 11, 13. maddelerinde yapılan değişikliğe dair Beyoğlu 2. Noterliğince düzenlenen 17.06.1999 gün, 21362 yevmiye numaralı senet ile tescili hakkında Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 7.10.1999 gün, E:1999/393, K:1999/577 sayılı kararın merkezi sicile kaydedilmesinde bir sakınca olmadığı Hukuk Müşavirliğinden alınan 2.11.1999 gün, 1026 sayılı yazıdan anlaşılmış olup

Vakıf senedinde yapılan bu değişikliğin merkezi sicile kaydedilmesini rica ederim.

Muhsin ÖZTÜRK

Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanı

EK: 1- Değişiklik Senedi (1 Adet – 7 Sayfa)

2- Mahkeme Kararı (1 Adet – 1 Sayfa)

DAĞITIM :BİLGİ :

GEREĞİ :Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğüne

Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığına Malatya Eğitim Vakfına

T.C.

BAŞBAKANLIK

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İSTANBUL

SAYI : B.02.1.V.G.M.1.13.00.09.02/89.B.1704

KONU : Senet Değişikliği

Malatya Eğitim Vakfı

Yönetim Kuruluna

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam

Cad. Haliç Apt. No:135/2

Şişhane-Beyoğlu/İSTANBUL

Vakfınızın, Vakıf Senedinde yapılan değişikliğe dair 14. Noterliğince düzenlenen 11.12.2003 tarih, 12850 yevmiye nolu değişiklik senedinin tescili hakkında Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 18.05.2004 tarih ve 2003/459 Esas, 2004/251 karar sayılı ilamı Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığınca merkezi sicile kaydedilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Mustafa KILIÇ

Bölge Müdür a.

Beyoğlu Vakıf ve Hayır İşleri

Şube Müdür y.

KURUCULAR

NÜVİT YETKİN MUSTAFA KAFTAN DAVUT KÖLÜK

ALİ ORHAN GEBEŞ ŞAHİN ZABCI VEDAT GÜRAY

ORHAN PAK NİHAT PAK MEHMET AKBULUT

MESUT PARLAK MUAMMER ŞAHİN ABDÜL KADİR ERİŞ

ORAL BARAN SAADETTİN ZEKİ HACIEVLİYAGİL

KEMAL NACİ EKŞİ ÖMER BEYHATUN VAHDETTİN DOĞAN

ŞABAN TAÇYILDIZ REŞİT FEHMİ ŞAHİN GÜNGÖR EVREN

NECMETTİN BİTLİS SELAHATTİN BİTLİS

DİNÇER ŞEKERCİ CEYHAN ŞAHİN MURAT KÖLÜK

HAYRETTİN YELKİKANAT İBRAHİM KÖLÜK

FEYZULLAH KÖLÜK MEHMET RECAİ TORTUM

METİN EMİROĞLU MEHMET EMİN SUNGUR

HASAN SÜZER

Beyoğlu 18. Noteri

Cavit ÖZKARAKAŞ

Vekili

Mehmet SOLAR

 

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

(0212) 251 37 38 - (0212) 251 04 44